Српске палиндромне речи

Захваљујући бројности продуктивних префикса и суфикса који учествују у творби речи, разноликости граматичких облика променљивих речи и ортографским особинама, у српском језику постоје велике могућности да се остваре палиндромне речи и изрази. ...