Палинграм

Читање речи уназад – палиндроми речи или палинграми

Кроз историју палиндром није био ограничен само на инверзију слова и знакова, већ су често обртане читаве речи, изрази, стихови или реченице (тзв. палинграм).
Планина, одраз, симетрија

Одраз планине у језеру; фото: Fonday.ru

Изрази „Он ли је, је ли он?“ и „никад за никад“, „чини се што се чини“, „Слободни су да мисле да су слободни“ и сл. представљају палиндром базиран на речима (палинграм), јер и када оне обрну редослед, израз се исто чита.

Изрази „над раком мокар дан“, и енгл. „I did, did I?“ (Јесам, јесам ли?) истовремено су и палинграми и палиндроми, јер испуњавају оба критеријума: и симетрију речи и симетрију слова.

У науци о књижевности ова врста палиндрома подводи се под стилску фигуру конструкције антиметаболу, с том разликом што је визуелна симетрија палинграма апсолутна, док је код антиметаболе допуштена разлика између двају облика исте речи (нпр. „ишчекивање краја и крај ишчекивања.“).

Због своје апсолутне симетрије палинграм има велику оштрину при истицању супротности или сличности двеју појава, због чега је у виду слогана или гесла веома радо коришћен и у говорништву и литератури.

У поетском изражавању честе су реченице попут „Крајеви су људи, а људи су крајеви.“ (Антун Густав Матош), у којима долази до измене синтаксичких улога речи у реченици, односно до инверзије субјекта и објекта првог и другог дела реченице.

Примери српских палинграмних израза (Д. Дрекић)

– довољно је када знаш када је довољно.
– жена много значи, више значи много жена.
– знам да знаш да знам.
– лудак је или геније или је лудак.
– младост нема искуство, а искуство нема младост.
– мисле да умеју да мисле.
– можеш не рећи, а рећи не можеш.
– не бих рекао да рекао бих не.
– није се родио ко зна ко родио се није.
– Слободни су да мисле да су слободни.
– црно је бело, а бело је црно.
– чини се да ништа нема, а нема ништа да се чини

Примери српских палинграмних пословица и фраза (Д. Дрекић)

зрно по зрно
погача,
камен по камен
палача.
————————-
од данас до
сутра.
– један по један.
– ко је ко?
– очи у очи.
– хтео не хтео.
– прича ли прича

У језицима са неалфабетским системом писма, као што је кинески или вијетнамски, палиндром се појављује само у форми знака или речи, због чега се у њима, када је реч о писаном палиндрому, увек мисли на палиндром речи.

Далибор Дрекић

Текстове са темом палиндрома, као и прозна и поетска остварења у овој форми можете читати и на нашој страници Краткословље.

Свет палиндрома и свет симетрије

Палиндроми [од грч. παλινδρομος: који се враћа, повратан] су речи, изрази, реченице, бројеви или други низови знакова и симбола који имају одређено значење било да се читају унапред, било уназад (нпр. „поп“, „сив вис“; „1001“, „123“, „1+1“; хемијска ознака „C-C“; логички закон „А=А“…), односно одоздо и одозго (нпр. „69“, „оно“, „сос“)
Палиндром

Свет палиндрома

За лексеме кажемо да су палиндроми ако се, најмање у једном од својих облика, јављају као речи са таквом особином. Именица „уље“ нпр. има то својство у дативу и локативу једнине („уљу“), али и у инструменталу једнине („уљем“ – „мељу“), где чини „палиндромни пар“ с глаголом „млети“. Са друге стране, везници „а“, „и“, „или“, предлог „око“ итд. будући да су непроменљиве лексеме, увек поседују ово својство.

Реч „палиндром“ први је употребио енглески писац Бен Џонсон (Ben Jonson, 1573-1637) око 1600. године, а судећи према речнику „Мирјам-Вебстер“, она је унета у енглески језик око 1629. године. Актуелна грчка фраза за означавање овог феномена („Καρκινική επιγραφή“ или „καρκινιήοι“) алудира на кретање ракова унатрашке.

Једносмерни и двосмерни палиндроми

С обзиром на форму у којој се јављају палиндроми се сврставају у две засебне групе, групу „једносмерних“ („једноличних“, „правих“) и групу „двосмерних“ („дволичних“, „анаграмних“) палиндрома.

Прву групу чине низови знакова који се јављају у истој форми, исто гласе и имају иста значења приликом двосмерног читања („потоп“, „монотоном“, „1991“, „609“ и сл.).

У групу „двосмерних“ палиндрома спадају низови знакова који се испољавају у двојакој форми, различито гласе и имају друкчија значења („дан“ – „над“, „амалгам“ – „маглама“, „609 – 906“ „606 – 909“, итд).

Симетрија као природна појава

У најширем смислу, палиндромом се назива сваки појавни облик који својом симетријом омогућује двосмерни или вишесмерни доживљај (читањем, гледањем, слушањем…).

Симетрија коју палиндром уводи у одређени текст, звук, слику, предмет или појаву наглашава њихов естетски доживљај, а уједно представља и подражавање природе, где је симетрија једна од најраширенијих форми (пчелиње саће, грађа кристала, пахуља снега, ДНК низови, кретање небеских тела итд.). Штавише, симетрија палиндрома је потпуна и превазилази било коју сличну појаву у природи.

Реч ПОТОП као визуелни симбол

Унутар обе групе издвајају се две подгрупе подељене према присуству, односно одсуству симетрије. Комбиновањем палиндромних речи долази се до симетричних израза у форми „једносмерног“ („уђем у међу“ и сл) и „двосмерног“ палиндрома („ако мораш – шаром ока“ и сл.).

Комбиновањем речи, без обзира да ли су палиндромне, долази се такође до двојаких, али асиметричних резултата: „једносмерни палиндром“ („Уметањем мења тему“ и сл) и „двосмерни палиндром“ („Ни мамин, а ни татин.“ – „Ни татин, а ни мамин.“ и сл.).

Звучни и слоговни палиндром и палинграм

Палиндромима се називају и речи, изрази и реченице који донекле одступају од традиционалног значења дефиниције ове форме. Пре свих, то су звучни или слоговни палиндроми чија се форма остварује путем обратног слушања слогова неког израза („нема мане“, „сам нисам“ и сл.). У појединим дравидским, индоаријским, далекоисточним и вештачким језицима палиндром се остварује једино у звучном, односно слоговном виду.

Други вид одступања од традиционалне дефиниције палиндрома је тзв. палиндром речи или палинграм, код кога се уместо слова, унатраг читају читаве речи, изрази или реченице („Он ли је, је ли он?“, „никад за никад“ и сл.)

Поред тога што је популаран вид изражавања, палинграм у појединим језицима представља једини начин на који се може остварити палиндромна форма, јер се речи у тим језицима не обележавају словима или слоговима него знаковима: нпр. кинески израз „我愛 媽 媽,媽 媽 愛 我“ („Ја волим мајку, мајка воли мене.“) јесте палиндромни односно палинграмни израз.

Далибор Дрекић

Емисија „Exploziv“, Прва српска телевизија, 08. септембар 2011.

 

Текстове са темом палиндрома, као и прозна и поетска остварења у овој форми можете читати и на нашој страници Краткословље.