Краљ Никола Петровић Његош

Први балкански рат, Скадар, Краљ Никола и црногорски на Цетињу славе пад Скадра, Црногорци

Проглас краља Николе Црногорцима поводом анексије БиХ

Црногорци! Црногорци! Ваше тужне двије сестре, Босну и Херцеговину, које прије тридесет година за тренутак озарише зраци слободе, данас сасвим истргнуше из српскога загрљаја. Аустро-Угарска монархија замијени посједнуће тих двију покрајина коначним...