Поглавица Сенека влади САД: „Прихватите нашу веру!“

Верујемо да је Велики дух створио и Индијанце и белце, али у различите сврхе. (Поглавица Сенека познат као „Црвени мундир“, 1794. године)