Палиндромски феномен свести и духовног живота

Уочава се да су наука и религија два антипода једног те истог когнитивног система нашег менталног  света;  суштине  и  смисла  постојања  живота.   Ментални свет, и његова интегрална функција – свест, налазе се...