Венетско-словенски анаграми у темељима римске државе

На основу атестинских таблица из предримскога периода нађених на локалитету Есте, југозападно од Падове у Италији, словеначки лингвиста и венетолог академик Матеј Бор открио је словна правила венетског писма и граматике и показао словенски карактер венетског језика.

Бор је у написима пронашао много анаграма и палиндрома који су често употребљавани зато што им се због двострукости читања придавала магична моћ, али и због тога што су представљали облик скривеног писања. 

И балкански и италски Венети често су и због забаве користили анаграме и палиндроме и из обичне забаве, што потврђују записи без религијског или магијског садржаја, нађени на предметима из свакодневног живота (посуђе, алати и сл.).

Етрурска азбучна таблица за писање у воску (археолошки музеј у Фиренци инв: 93480)

1. Натпис са таблице ЕС 27 нађен у једном венетском гробу: „В дан донасто… Рејтијаи“ („Данас (дарове) доносим Рејтији“ – божанство у Рејтији, где је натпис положен у гроб) могуће је читати и као „Вдан до нас то… реи ти јај“ („Сада од нас ту у рај ти пођи“).

2. На једном пирамидалном надгробном споменику пише: „Јего рајтевиој лор.“ („Њега витештва, [водитељства], жара.“), чији анаграм има сасвим другачији смисао: „Јего раи те вијој лор“ („Њега к рају сада води душа.“).

А. Хорак наводи да етрурски господари углавном нису знали да читају и пишу, због чега су својим словенским робовима поверавали одређене писарске послове, а Венети су путем скривеног писања остављали различите поруке.

Далибор Дрекић

Извори: Šavli J, Bor M, Tomažič I, trans. Škerbinc A (1996) VENETI: First Builders of European Community. Wien, Boswell: Editiones Veneti
Jezikoslovni zapiski 16-1, 2010., Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Бор М., Томажич И. — Венеты и этруски: у истоков европейской цивилизации, СПб: Алетейя ; 2008
Чудинов В.А., Дешифровка венетских и этрусских надписей Матеем Бором, Опубликовано в [12, с. 135-156]

You may also like...

3 Responses

 1. Niкола каже:

  Етрурски господари морали су користити Азбуку, бројеве и рачун. Иначе како би господарили. Ако би робови његовали писменост, ко би радио за господу. То би била мала примјетба.

  • Далибор каже:

   Хорак, Бор и други научници тврде да су развијену цивилизацију Етрураца напала и поробила италска племена са југа, која нису била на тако високом степену развијености. Због тога су од Етрураца преузимала цивилизацијске тековине, од митологије, преко лексике, писма…

   • Niкола каже:

    Чини ми се могућим да су Расени и Рајети (Рајићи) отселили у Лику, Босну и Рашку. Мноштво презимена Рашковићи…Рашић и Рајић…Рајковић, можда упућују на то. Нисам стручан али…

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.