Палиндром у Украјини са традицијом од 17. века

ПОДЕЛИТЕ
Најстарији и најпознатији назив за палиндром у Украјини је „словни/књижевни рак“ („рак лiтеральный“), а користе се и изрази „Паліндром“, „паліндромон“, „перевертень“ и „рецидивуючий“. Први украјински палиндром и прве дефиниције палиндромне форме написао је 1691. песник Иван Величковски. Данас литерарна група „Гераклит“, која негује овај жанр, окупља преко 20 лавовских и кијевских књижевника.
Иван Ужевич

Іван Ужевич, Словянська граматика написана у Парижі року від народження Сина Божого 1643

Украјински палиндром кроз историју

Претечом украјинске палиндромије сматра се текст“Alphabetum inversum“ Ивана Ужевича (Іван Ужевич) из његове словенске граматике (Граматики слов’янської) написане 1643. године. У том тексту Ужевич говори о неразумљивим речима и о читању и писању алфабета од назад. 

Први украјински палиндром (рак лiтеральный) и прве дефиниције палиндромне форме написао је 1691. године песник Иван Величковски (Іван Величковський, 1630 (1651) – 1701 (1726)), који је ову форму дефинисао као: „Рак літеральний єсть вірш, которого літери, і вспак читаючися, той же текст виражають“ („Палиндром је стих чија се слова једнако читају и када се текст преокрене“).

У овој његовој књизи „Млеко“ или дуже: „Млеко, от овцы пастиру належноє, або труди поетицкії во честь преблагословенної Діви Марії составленнії…”“ (Млеко које пастиру дође од оваца или поетски труд, састављен у част пресветој Богородици Марији…) из 1691. године постоји посебан одељак у којем су написани и објашњени поједини палиндроми. Међу њима су најзанимљивији они у којима се Богородица Марија обраћа својој мајци Ани 

Анна во дар бо имя ми обрадованна,
Анна дар и мнѣ сѣн мира данна,
Анна ми мати и та ми манна,
Анна пита мя я мати панна.

Он дефинише овај облик као „стих, у којем се уздуж, као и у ширину изражава једен исти текст“ (стих, у којем вертикалне и хоризонталне линије садрже исту фразу) и даје узорак ове форме:

Марiє Ты Єдина Мати Богу Сыну
Ты паче всѣх вышнему возлюбленна выну
Єдина всѣх надеждо творцу ты предстани
Мати вышнему творцу станы присно за ны
Богу [Возлюбленна] ты присно дѣво зѣло
Сыну [в]ыну предстани за ны зѣло смѣло
Маријо, Ти Једина Мајко Сина Божијег
Ти Највољенија Од Свих Вишњих
Највећа Надо, Творца Ти Доведи
Мајко Вишњега Творца Стани Присно Уз Нас
Ти Си Дево Богу Веома Вољена
Радујемо Се Доласку Твог Сина

Ова песма карактеристична је по томе што може да се представи у магичном квадрату палинграмског типа (може да се прочита једнако и са лева на десно и одозго на доле):

Марiє Ты Єдина Мати Богу Сыну
Ты паче всѣх вышнему возлюбленна выну
Єдина всѣх надеждо творцу ты предстани
Мати вышнему творцу станы присно за ны
Богу [Возлюбленна] ты присно дѣво зѣло
Сыну [в]ыну предстани за ны зѣло смѣло

У традицији Кијевско-мохилске академије, овај облик версификације се сматра највишим узором песништва-палиндрома.

На једном листу његове књиге налази се ознака читаоца, формула магичног квадрата Сатор на латинском језику. Ова ознака значи да читалац опажа формулу „Сатор“ као елемент поетске технике украјинског барока, као „лавиринт“ – магични квадрат, који сам Величковски назива „чворогранистым“. 

Формула „Сатор“ у украјинској народној традицији позната је од XIX века. Први који ју је користио као украјинску бајалицу био је П. П. Чубинский, записавши је као палиндром, а не као магични квадрат.

Професор Кијевско-Мохиљанске академије Митрофан Довгалевски даје примере палиндрома у свом делу „Песнички врт“ (Hortus Poeticus, 1736).

У бајци Ивана Јаковича Франка „Микитина лисица“, мајмун Фрузија говори „магичним“ палиндромским језиком 

Најпознатије палиндромне речи у Украјинском језику:

Слично српском палиндрому и украјински се јавља у бројним облицима речи којима овај језик обилује:

This slideshow requires JavaScript.

Манекенам (манекен, дат. мн.), м’яттям (гужвање, дат. мн.),
Унесену (унесен, ак. јд.),
Віків (век, ген. мн.),
Ісусі (Исус, дат и лок.),
Корок (плута, ном. јд.),
Мечем (мач, инстр. јд.),
хащах (густиш, честар, ном. јд.)
Ого!, огого! (охо, охохо, узв.),
Піп (свештеник, поп, ном. јд.),
Тут (овде, прил.).
дід (дед)

Најпознатији украјински палиндромни изрази:

„А баба на волі — цілована баба.“ (А слободна жена је жена која се може пољубити.) – Олег Будзей;
„А результатів? Вітать лузера!“ (А резултат? Добро дошао лузеру!) – Андрій Мудрий;
Аби ріці риба (Нека река буде риба) – Віктор Марач;
„Віче мечів.“ (Веће мача.) – Анатолиј Мојсјенко;
„Воша шила саван на вас, а лиша шов.“ (Ваш је сашила сапун за вас. И лишила вас шава.) – Роман „Юрай“ Пиріг;
„Де помити мопед?“ (Где да оперем мотор?);
Дід і дід (Деда и деда) – Роман Микитчук;
Е, ти дурен, ерудите! (Глуп си, ерудито!) – Михайло Зарічний);
„Епос і нині сопе.“ (Епос и даље кија.) – Иван Лучук;
„Ерот i Всесвiт оре.“ (Ерос оре универзум.) – Анатолиј Моисеенко;
І розморозь зором зорі (И одмрзни звезде погледом) Любов Сердунич;
„І що сало? Ласощі!“ (И шта је сланина? Посластица!) – Олександр Ірванець;
„Козак з казок.“ (Козак из бајки.) – Іван Іов;
„Кіт утік.“ (Мачка је побегла.);
„Мило, — Галина до Данила, — голим!“ (Слатко је, рече Галина Данилу, он је гол!);
Наперед здере пан (Унапреди се господин) – Петро Штабалюк;
„О, гомін німого!“ (О, галама немога!) – Тарас Девдюк;
„Паліндром — і ні морд, ні лап.“ (Палиндром – а ни њушке ни шапе.) – Иван Јов;
„Рис і сир.“ („Рижа и сир.“);
Уму – мінімуму! (Памет је минимум!) – Назар Гончар;
Ущипне — та шатен: пищу! (Уштипне – та смеђокоса: храна) – Олег Будзей;
„Я несу гусеня.“ (Носим гуску.).

Палиндром у украјинској књижевности

Писање палиндромних стихова на простору Украјине може да се прати од 17. векаи Ивана Величковског, али се као утемељивачи форме наводе новији песници. Песникиња Хана Черин у дијаспори је написала палиндром „Тупак і капут“, а Микола Лукаш компоновао је два палиндрома 1940. године.

Књижевни жанр „рак літеральний“ оживео је 1977. године Владимир Лучук (отац Ивана Лучука) у збирци за децу „Магични глобус“ (Чарівний глобус). Микола Мирошниченко постао је први активни и вероватно најистакнутији украјински песник палиндрома, уврстивши 13 палиндрома у збирку „Око“, објављену 1989.

Чланови књижевне групе ЛуГоСад (И. Лучук , Н. Хончар , Р. Садловски) дали су значајан допринос украјинској палиндромији. Године 1991. основано је Удружење књижевних ентузијаста литерарног рака (ГЕРАКЛИТ), што указује да је од баналног искушења да изненади јавност и колеге, палиндром прерастао у озбиљан феномен модерне поезије. „Гераклит“ окупља преко двадесет лавовских и кијевских књижевника међу којима су Александар Ирванец, Тарас Девђук, Иван Јов, Олег Будзеј, Микола Мирошниченко и Андреј Мудри.

Године 1993. Декларација планетарне палиндромске власти (ПУП) објављена је у лавовском листу „Ратуша“ и часопису „Четвер“. Године 2011. објављена је књига „У сазвежђу рака“. Антологија украјинске палиндромије“ (издавачка кућа „Богдан“, серијал „Дивоовид“, уредници: М. Мирошниченко, И. Лучук), која обухвата дела 46 аутора.  2015. године „Издавачка кућа Стари Лев” објавила је књигу за децу „Палиндроми” (илустрације Нађа Каламиц)

У савременој украјинској поезији данас има преко педесет песника који пишу поезију у форми палиндрома.:

Микола Мирошниченко („Око“),
Анатолиј Мојсјенко „Доба мачева“ („Віче мечів“ 1999.),
Иван Лучук („Паліндромони“, „Епос і нині сопе“),
Иван Јов „Періодична система слів“ („Периодични систем речи“),
Назар Хончар „Не здуру ґуру дзен„ (Не прави будалу од зен гуруа),
Олександр Шарварок палиндромски роман „Чар Драч“ (Шарм Драча),
Љубов Сердуних „Вітражі жартів“ (Витражи шала),
Михаил Заречни „Тут і зараз“ (Овде и сада),
Петр Штабалюк „Життя у вічності“ (Живот у вечности),
Віктор Марач „комбінаторика“
Роман Пирог „паліндромний корпус“ (палиндромски корпус) (збирке „ШЕ“, „Атома Самота“, „Soulfluous“, „Мі7“, „Amene Enema / З ума – гамуз“, „Simetra“, „Нулі лун“, „Видиво“)…

Палиндромни стихови подељени су у две врсте: стих-палиндром и стих-палиндромон. Стих-палиндром се састоји од низова-палиндрома који могу једнако да се читају и са лева на десно, а стих-палиндромон представља један палиндромни текст који једнако може да се чита од почетка до краја.

Палиндромон – 21 –
(Кость Павляк, 2005, Алушта)

І трава, ніч…
О-охи та ахи…
Луджені зорі,
Аромат лексидій,
Юль фото…
Флюїди скель,
та моря,
і роз…
… І не жду лиха,
А – тихо очі на варті. 

Украс 1

Козак з казок
(Олег Будзей. Із збірки «З архіву душі», 1999)

Козак з казок.
Уже лисі ліси… Лежу.
Уже ребра татар бережу.
Умру. Суму сум — у сурму,
А мене нема…

Украс 1

Випив…
(Володимир Книр)

Випив…
Вижив!
Її
вижив.
Випив!

Украс 1

Иван Лучук

Дело Ивана Лучука „Епос і нині сопе.“ из 1993. године је палиндромна поема од 3333 слова. Лучук, који се на украјинској књижевној сцени појавио осамдесетих година у склопу посебне авангардне песничке групе „ЛУГОСАД“, гостовао је 2007. на међународним београдским сусретима писаца.

Такође, Лучук је на украјински језик превео дела многих српских писаца и песника, међу којима Васка Попе, Данила Киша и Милорада Павића, а приредио је и антологију српске поезије за децу. На украјински језик је преводио и палиндроме са пољског немачког (Херберт Фајфер) и енглеског језика (Џеј Еј Линдон).  Аутор је збирке „Паліндромони“  

Приредио и превео: Далибор Дрекић

Литература:

Іван Ужевич, „Слов’янська граматика написана у Парижі року від народження Сина Божого 1643” ,
Величковский, I. 1972 Твори. Київ.
Ичиро Ито, „Сатор“-формула как заговор в балто-славàнскоè писâменоè и фолâклорноè традиции.
Микола Мірошниченко, Іван Лучук, У сузір’ї рака, Антологія української паліндромії, Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011.
Антологія сучасної української поезії (спроба перша), Версія від червня 2007 р.
Літературознавчий словник-довідник. — К., 1997. — С. 529—530.
Сазонова, Л.И. Земляк Гоголя, „стиходей“ Иван Величковский (Поэт и поэтика), Текст славянской культуры. К юбилею Людмилы Александровны Софроновой, Москва, 2010.
Кость Павляк, 2005, Алушта

Сродни чланци:

Древни словенски квадрат – шест миленијума историје
Како су Руси писали и читали уназад
Арапски палиндроми од средњег века до данас
Како у Немачкој пишу и читају уназад
Језичке игре и загонетања старих Грка

Наше објаве можете пратити на страници Palindromary и на ВКонтакте, Телеграм, Whatsapp, X, Линкедин, и фејсбук страницама Краткословље и Свет палиндрома

Поделите


Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.