Стапарски ћилим за богати мираз

Уз пиротски, и аутохтони тепих са севера Бачке одавно на гласу. Обично ткан у пару, на специјалном разбоју. Знак имућне куће и део девојачке опреме Уз пиротски, најпознатији аутохтони српски ћилим је и онај из села Стапара, на северу Војводине. Стапарски ћилим настао је у домаћој радиности у 18. веку....