Tagged: Овчарско-кабларска клисура

Кађеница

Пећина Кађеница – српско губилиште и светилиште

Пећина и збег-црква Кађеница налази се са десне обале Западне Мораве, у околини села Дљина код Чачка. Пећина Кађеница је велика, али заборављена и запуштена светиња Овчарско-кабларске клисуре, у којој су током Хаџи Проданове буне Турци свирепо масакрирали на десетине српских жена и деце Године 1814. у Пожешкој нахији је избила...

Овчар. Каблар

Манастири Овчарско-кабларске клисуре – Српска Света гора

Између планина Овчара, Каблара и Јелице у Овчарско-кабларској клисури, у близини Чачка, налази се скупина старих манастира, који представљају право национално благо. Осим што представљају специфична архитектонска здања, у овим манастирима су вредни монаси вековима прикупљали, преписивали и чували књиге, зборнике беседа, именике. Тако је и Вук Караџић, посетивши овај...