Tagged: Илијада

Да ли је венетска култура = српска култура?

Процвату венетске културе претходила је лужичка култура на простору данашње источне Немачке (1500 – 1100 п.н.е.), која се око 1200. године ширила на све стране Европе. Венетски споменици који датирају из периода 10-6 века п. н. е. пронађени су по целој средњој Европи, Швајцарској, северној Италији, Аустрији, Словенији, на простору целог Балкана до Румуније, Бугарске, Македоније и Грчке (Retia (Реција), Venetia...

Игра света

Најстарији европски уџбеник је спев Илијаде, бесмртног медског или сарбатског песника Момира, који драмски заплет митолошке борбе таме и светлости у аријском миту пресликава стиховима: Леже посуде две у Дивову двору, из једне даје дарове зле, а из друге дарове добре. Између редова, “добро” и “зло” овде треба схватити као ред и хаос, односно светлост и таму из којих проистичу знање...

Небески морнари – Аргонаути и Златоруни ован

Класичан еп о Аргонаутима преузет је од Аполонија Рођанина, управника Лесандријске библиотеке под сарбатском династијом Лагића из Македоније. Еп је прејелински и није инокосан. Песник Илијаде зна за Аргонауте, скоро 1000 година раније, а ова митска идеја находи се у финском епу Калевала, забележеном више од две хиљаде година касније. Исти митолошки мотив, познат је у србској митолошкој приповетки „Златоруни...

Хомерово кодирање епова

Према речима Милоја М. Ракочевића, грчки песник Хомер (8. век п. н. е.) је помоћу палиндрома и примене правила декадског и бинарног бројевног система распоређивао стихове у Илијади и Одисеји. Илијада је дело у коме су низови догађаја симетрично распоређени око осе коју представља посланство Ахилеју – обухвата по 26 дана пре и после тог догађаја. Сабирањем стихова и комбинацијом...

Сотад Маронејац, Александријска школа и језичке игре

У античкој Грчкој налазимо једне од најстаријих примера палиндромног израза.Као први писци палиндрома наводесе припадници Александријске школе, песник Сотад Маронејац (Σωτάδης Μαρωνείτης 3. век п. н. е.), пореклом из трачке Маронеје и његови следбеници „Сотадисти“. Користећи у текстовима разне технике употребе речи, они су помоћу опсцених пародија и сатиричних поема смело и агресивно нападали македонског краља Египта Птомолеја II Филаделфа...