Tagged: Авдо карабеговић Хасанбегов

Срби муслимани

Авдо Карабеговић Халидбегов: У очи Видова 1898.

Авдо Карабеговић и Осман Ђикић били су међу носиоцима српске идеје у Босни код Срба-мухамеданаца. Као песник Авдо се појављује у „Босанској Вили“ са песмама Црној Гори и њеном јунаштву; пева Бранку Радичевићу, Марку Краљевићу, Вуку Караџићу, „Вијенцу“, српском православном певачком друштву у Брчком. А. Карабеговић јавља се са песмом „Косовкиња“ у којој жали за братском неслогом. 1907.  Што то тутњи...

Омер-бег Сулејманпашић Скопљак

Салих Селимовић: Ми муслимани смо већином Срби

Историчар и публициста Салих Селимовић казао је да су велика већина Муслимана на простору Балкана поријеклом Срби. Он је навео да је српски језик матерњи језик Муслимана, додајући да се и на турском двору писало се и говорило српским језиком, а, између осталог, и султан Сулејман Законодавац одлично је говорио српски. Селимовић...

Омер бег Сулејманпашић

Муслимански књижевници-пјесници декларисани као Срби

Овом приликом поклонићемо пажњу једном броју оних муслиманских књижевника-пјесника који су се сматрали Србима муслиманске вјере и свој књижевни опус презентовали најчешће ћирилицом. То своје враћање коријенима потврђивали су у свом личном, свакодневном животу и у својим књижевним дјелима. Међу тим муслиманским књижевницима посебно мјесто припада Омер-бегу Сулејманпашићу–Деспотовићу, Авду Карабеговићу...