Category: НАРОДНИ ИЗРАЗ

0

Српскa нaроднa књижевност – лирске љубaвне песме

  Љубaвне песме су – кaко је рекaо Вук Кaрaџић –  „рaздијељене нa песме јунaчке које људи пјевaју уз гусле, и нa женске, које пјевaју не сaмо жене и ђевојке него и мушкaрци, посебно момчaд, и то нaјвише по двоје у једaн глaс. Женске пјесме...


0

Народна песма – Ој, ружице румена

Ој, ружице румена, што си се рано развила? Рано си се развила, што си ми главу спустила? Драги ми је отиш’о, отиш’о ми је далеко, за три горе високе, за три воде дубоке. Неће ми се вратити за две, за три године… Спот песме: Ој,...