Category: НАРОДНИ ИЗРАЗ

Немац пре Вука сакупио српске народне песме: Ерлангенски рукопис

Ерлангенски рукопис је најстарија сачувана збирка српске усмене књижевности која садржи 217 драгоцених народних песама. Овај рукопис је случајно пронађен у фиоци Универзитетеске библиотеке у Ерлангену (у Немачкој) 1913. године по чему је и добио назив ерлангенски. Прва особа која се бавила садржајем овог рукописа био је немачки слависта Герхард...
Српскa нaроднa књижевност – лирске љубaвне песме

  Љубaвне песме су – кaко је рекaо Вук Кaрaџић –  „рaздијељене нa песме јунaчке које људи пјевaју уз гусле, и нa женске, које пјевaју не сaмо жене и ђевојке него и мушкaрци, посебно момчaд, и то нaјвише по двоје у једaн глaс. Женске пјесме пјевa и једно или двоје...
Народна песма – Ој, ружице румена

Ој, ружице румена, што си се рано развила? Рано си се развила, што си ми главу спустила? Драги ми је отиш’о, отиш’о ми је далеко, за три горе високе, за три воде дубоке. Неће ми се вратити за две, за три године… Спот песме: Ој, ружице румена