Хаику: симетрија палиндрома у краткој форми

Хаику је врста јапанске песме од три стиха (5-7-5) чија тема је најчешће природа (киго) и која садржи цезуру (киређи – после првог или другог стиха). Поред ритмичке функције, цезура има и семантичку улогу да одели два различита нивоа значења. Поред једноставности, хаику у себи садржи и дух зена, и пантеизам хиндуизма, и мистицизам и парадокс таоизма, и саосећајност будизма, и строгост конфуцијанизма, и примитивност шинтоизма…

Историјски, хаику је настао тако што су се из јапанске песме ренге издвојила прва три стиха. Први велики хаику песник био је Мацуо Башо (1644-1694) који је у овој форми остварио велике домете исказујући кроз њу универзалне вредности.

По правилу, традиционална форма хаику песме требало би да буде написана у садашњем времену, зато што се кроз хаику изражава суштина тренутка. Стихови треба да изражавају песниково директно искуство исказани кроз описе природе или стања из човековог живота. Уместо директног казивања емоције, оригиналну и дубоку мисао хаику песник преноси сугестивно, путем конкретне слике.

Ова врста песме обично нема наслов, велика слова и знакове интерпункције, а избегавају се икићења, улепшавања, рима, стилске фигуре попут метафоре, порећења и сл.

Прве хаику песме на српски језик превео је 1928. године Милош Црњански и окарактерисао их као „песме кратке као уздах” („Песме старог Јапана”, 1928).

Следећи примери хаику настали су у форми палиндрома са јасном и потпуном симетријом, односно и када се читају или посматрају са десна на лево задржавају истоветан облик и смисао. Када је у питању јасна, потпуна симетрија палиндрома, приликом обрнутог читања не мора да се тражи граница између речи, као што је то случај са палиндромом исказаним нејасном и непотпуном симетријом.

НЕДРО И ОРДЕН
Далибор Дрекић, Београд, 2010.
Зборник 22. хаику фестивала Оџаци 2011.

Недро и ордеН
Укиван у навикУ
Узет у тезУ

Недро и орден

ИЗМЕТ У ТЕМЗИ
Далибор Дрекић, Београд, 2011.

Измет у ТемзИ
Амалгам у магламА
Тка русосур акТ

Измет у Темзи

Сродни чланци:
Хаику: асиметрија палиндрома у краткој форми
Palindromic haiku in English: symmetrical expression

You may also like...

Оставите одговор