Palindrome Poem Strap partS

International Poetry Competition “SEEKING FOR A POEM” 2012. organized by the Association’ La Stanza del Poeta’ from Formia/Gaeta (Italy) and DIOGEN pro culture magazine from Sarajevo (Bosnia and Herzegovina).

STRAP PARTS

Doom, deliver reviled mooD,
A mar on a panoramA,
Air an ariA,
Parody do raP,
Passion, no is saP,
Revenge beg neveR,
Jarred arts sell less, trader raJ,
Rot can rob a born actoR.

“Are we not drawn onward, we few, drawn onward to new erA?”
No, it is oppositioN,
Sides reversed iS,
We panic in a peW…

No, it is opposed, art sees trades oppositioN,
Evil odes or prose do livE,
Evil, a sin, is alivE,
No sign in evening is oN…

Strategy: Get artS!
Strap partS!
Bombard a drab moB!
Regard a mere mad rageR!
Live not on eviL!
Never odd or eveN!
Trade life defiled arT!
To rococo roT!

Dalibo Drekic, Belgrade, October 2011.

Strap parts (Повежи делове) DIOGEN pro culture magazine from Sarajevo

ПОВЕЖИ ДЕЛОВЕ

Удес доноси понижавајауће стање,
Квар на панорами,
Ваздушну арију,
Пародија кажњава,
Страст, није животна снага,
Освета никад не проси,
Сукобљена уметност мање продаје. владавина трговине,
Бесмислица може да ороби рођеног глумца.

„Зар нисмо извучени напред, нас неколико, извучени напред ка новој ери?“
Не то је супротност,
Стране су обрнуте!,
Ми паничимо на црквеној клупи…

Не, то је противно, уметност види кориштење противљења,
Зле оде или проза живе,
Зло, грех, живе,
Ниједан траг у ноћи не постоји…

Стратегија: набави уметност!
Повежи делове!
Бомбардуј једноличну руљу!
Уважавај потпуно луду срџбу!
Не живи у злу!
Никад споредан или једнак!
Продај живот осрамоћеној уметности!
Рококо трулежи!

Далибор Дрекић, Београд, октобар 2011.

You may also like...

Оставите одговор