Најдуже палиндромне речи на свету

МАГИЧНА МОЋ ПАЛИНДРОМА

Велику улогу палиндромних речи у историји људске цивилизације показује њихова заступљеност на различитим амајлијама, талисманима, гемама и многим другим предметима који су служили у магијске сврхе. Како се веровало да реч написана обрнуто губи своју магичну моћ, палиндроми су били изузетно цењени, јер и при обрнутом писању имају исти облик и значење, а тако и имуност на одузимање моћи.

Saippuakauppias

Плутарх (46-120) је саветовао да њих треба да изговарају опседнути како би се ослободили злих духова.

Један број таквих речи понавља се кроз векове, иако су одавно изгубиле јасно значење и везу са језиком из којега су потекле. Њихов корен најчешће може да се прати до старог грчког, коптског, јеврејског, сиријског или неког од ишчезлих језика.  Тако се нпр. реч „абланатаналба“ („ΑΒΛΑΝΑΘΑΝΑΛΒΑ“) са грчког папируса о магији доводи у везу са хебрејским Ab-lanu-atha („Ти си наш отац“).

МОГУЋНОСТИ НАСТАНКА И УПОТРЕБЕ

Бројност палиндромних речи и израза у неком језику и могућност њихове употребе условљавају, најпре фонетске карактеристике писма (пре свега када је реч о фонетском палиндрому), а затим и његове морфолошке, творбене, правописне и синтаксичке особине.

Плутарх

У писмима са сложенијим фонетским карактеристикама, где се један глас обележава са два или више знакова, знатно је мањи број таквих речи, а самим тим је и много теже изналазити већа књижевна решења у овој форми.

Диграми, триграми и тетраграми (попут француских „ch“, „qu“, „au“ и „ion“, енглеских „ph“, „th“, „gh“, мађарских „ty“, „ny“, „sz“, немачког „tsch“ за фонему „ч“ итд.) често у супротном смеру читања дају неуобичајен спој графема који речи лишава потенцијалног палиндромног својства. Интересантан је пример фонеме „ш“ која се у разним језицима обележава са више графема: итал. „sc“ или „sci“франц. „ch“ нем. „sch“, пољ. „sz“ мађ. „с“ итд.

И употреба акцената и разних дијакритичких знакова за обележавање друкчије звучне вредности (умекшавање, наглашавање, дифтонгирање итд.) и начин њихове дистинкције такође знатно смањује могућности за формирање палиндрома. Таква је нпр. потреба разликовања слова „ö“ од „o“, „ü“ од „u“ и „ä“ од „a“, односно начин акцентуације у односу на „oe“, „ue“ и „ae“ у немачком језику, или разликовање „a“ од „å“ у нордијским језицима.

Са друге стране, у чешкој или шпанској абецеди графеме са дијакритичким знаковима нису одвојене од графема без тих знакова, због чега се нпр. речи „ése“ у шпанском изразу „A Mercedes ése de crema.“ („Тај са кремом је за Мерцедес.“)и „malý“ у чешком изразу „Kobyla má malý bok“ („Кобила има мало бедро.“) читају исто иако се ради о две различите графеме („é“ и „e“, односно „y“ и „ý“).

НАЈДУЖЕ ПАЛИНДРОМНЕ РЕЧИ НА СВЕТУ

Реч која сама по себи има палиндромну структуру, односно која није резултат свесне интервенције у језику природни је палиндром. Све остале речи спадају у групу вештачких палиндрома, скројених са намером да се задовољи симетрична форма.

Четири финске речи које се односе на особу која рукује сапуном или посудом за сапун („Saippuakauppias“, „Saippuakivikauppias“, „Saippuakalasalakauppias“ и „Saippuakuppinippukauppias“) и једна која се односи на парадајз („Solutomaattimittaamotulos“) сматрају се најдужим до сада забележеним палиндромним речима на свету са јасним смислом и употребом.

ЕНГЛЕСКИ
Гинисова књига рекорда из 1985. године као најдуже палиндромне речи у енглеском језику наводи „Redivider„ („неко или нешто које изнова нешто дели“) и хемијски термин „detartrated“ („лишавање тартрата најчешће у циљу смањења опорости или киселости код воћних сокова и вина“). Реч „redivider“ спада у категорију измишљених термина јер, иако су је користили поједини писци, она се не појављује у већини енглеских речника (у краћем Оксфордском речнику појављује се само redivide и redivision).

ХОЛАНДСКИ
„potstalmelkkoortspilstaalplaatslipstrookklemlatstop” – реч без дефинитивно одређеног значења, коју је Хуго Брант Хорстиус (H. B. Corstius), у својој књизи „Opperlandse taal- en letterkunde“ навео као најдужу холандску палиндромну реч.
„nepparterrestaalplaatserretrappen” („степенице од земље ка сунчевом одмаралишту, направљене од лажних челичних плоча.“).

ШВЕДСКИ
„Dallasmygelmadamlegymsallad“ („жена вешта у прављењу „Далас“ зелене салате.“).

ЕСТОНСКИ
„Kuulilennuteetunneliluuk“ („отвор тунела балистичке путање метка.“) – најдужа палиндромна реч у естонском језику.

НЕМАЧКИ
„Nebelregennegerleben“ („живот црнца у киши и магли.“).

РУСКИ
„робосодоводособор“ („збор невољника квашених у сода-воду.“).

ИТАЛИЈАНСКИ
„accavallavacca“ („онај који укршта краве.“).

ПОРТУГАЛСКИ
„omissíssimo“ („веома безбрижан“)

СЛОВЕНАЧКИ
„neradodaren“ („недарежљив“).

Далибор Дрекић

You may also like...

Оставите одговор