Виктор Иго и Француски палиндроми

(Велика захвалност Марији Спасојевић за помоћ при преводу)

Удружење за потенцијалну књижевност

ressasser

Тешкоће при састављању палиндромних текстова у француском језику изазивају диграми и триграми попут „ch“, „qu“, „au“ и „ion“. 

Као најдуже француске палиндромне речи наводе се:

ressasser“ („прежвакавати“; „понављати увек једно те исто“),

essayasse“ (1. „есејиста“, 2. према глаголу „essayer“, „покушати“) и

malayalam“ („назив индијског језика“).

Виктор Иго

Поред писца Виктора Игоа (Victor Hugo, 1802-1885) и песника Едмонда Жабеа (Edmond Jabès, 1912-1991) у француској књижевности палиндромима се највише бавила париска група „Улипо“ („Oulipo“: удружење за потенцијалну књижевност) у којој су, између осталих, великог трага оставили писац и песник Рејмон Кено (Raymond Queneau, 1903-1976), писац Жорж Перек (Georges Perec, 1936-1982), програмер Клоди Берж (ClaudeBerge, 1926-2002), писац Итало Калвино (Italo Calvino, 1923-1985), песник и математичар Жак Рубо (Jacques Roubaud, 1932.) и песници Оскар Пастијор (Oskar Pastior, 1927-2006) и Жан Лескур (Jean Lescure, 1912-2005). Групу су 1960. основали математичар Франсоа Ле Лионе (François Le Lionnais) и Рејмон Кено.

У француском језику познатији су следећи изрази:

Léon a erré à Noël.“ („Леон је згрешио на Божић.“);

Mon nom.“ („Моје презиме.“);

Suce ses ècus.“ („Сисати његов новац.“) – писац и песник Луиз Вилморан (Louise de Vilmorin, 1902-1969);

à Cuba, Anna a bu ca.” („Ана је то пила на Куби.“);

A l’autel elle alla, elle le tua la.“ („Отишла је до олтара, тамо га је убила.“);

À l’étape, épate-la!“ (На следећој станици, покажите јој да изађе!) – Луиз Вилморан;

Bon sport, trop snob.“ („Добар спорт, сувише снобовски“);

C’est sec.“ („То је суво.“) – глумац Рожер Корнај (Roger Cornaille);

Eh, ça va la vache?“ (Хеј, како је, краво?) – Луиз Вилморан;

Élu par cette crapule.” („Изабран од стране тог олоша.“) – песник и изумитељ Шарл Кро (Charles Cros, 1842-1888);

En route je tourne.“ („На друму се окрећем.“) Рожер Корнај;

Engage le jeu, que je le gagne!” („Почни игру тако да ја победим!“);

Ésope reste ici et se repose.“ („Езоп остаје овде и одмара се.“);

Esope reste èlu par cette crapule et se repose.“ („Езоп остаје изабран од стране тог ниткова и одмара се.“);

Et la marine va, papa, venir à malte.“ („И морнарица ће, оче, стићи на Малту.“) –  александринац који се приписује Виктору Игоу. Игоу се приписује и александринац „Tu l’as trop écrasé, César, ce Port-Salut!“ („Цезаре, одвише си уништио овај Пор Салу.“).

Et Luc colporte trop l’occulte.“ („И Лик превише шири окултне ствари.“);

Etna: lave devalante.“ („Етна: лава која се брзо шири.“);

Karinealla en Irak.“ („Карин је отишла у Ирак.“);

La malade pédala mal.“ („Болесник лоше педалира.“);

Lamariée ira mal.“ („Младој ће бити лоше.“);

L’âme sûre ruse mal.“ („Верна душа се лоше служи лукавством.“) – Луиз Вилморан;

L’ami naturel? Le rut animal.“ („Природни пријатељ? Животињски нагон.“) – Луиз Вилморан;

Léon a rasé César à Noël.“ („Леон је Цезара обрија на божић.“)

Noel a trop par rapport à Lèon.“ („Ноел има доста у односу на Леона.“);

Réussir à Paris : suer.“ („Успети у Паризу: мучити се.“);

Sévère mal à l’âme, rêves.“ („Велика бол у души, сан.“);

Toi, Roger, épelle père Goriot.“ („Ти, Роџере, спелуј ‘чича Горио’.“);

Tul’asici, salut.“ („Имаш је/га овде, ћао.“);

Un roc si biscornu.“ („Једна толико необична стена.“).

Жорж Перек

На француском су настала и већа поетска и прозна остварења, као нпр. прича од 1247 речи, односно 5.566 словних знакова „Au Moulin d’Andé“ или „Величанствени палиндром“ коју је 1969. написао Жорж Перек, текст „Сен Жил“ („Saint-Gilles“) од 2119 речи Пола Кулса (Pol Kools) из 2004., палиндром „Lieu Cerné“ („Окружено место“) информатичког инжењера Стефана Сузане (Stéphane Susana) и више песама уметника Роберта Рапилија (Robert Rapilly).

Познати аутори француских палиндрома су и Фредерик Шмитер (Frédéric Schmitter), Рожер Корнај и џез музичар Жак Пери Салков (Jacques Perry-Salkow).

Далибор Дрекић

You may also like...

Оставите одговор

%d bloggers like this: