Поезија која се једнако чита и уназад

Песме су начињене у форми палиндромних стихова, при чему се сваки стих појединачно, као и цела песма, могу једнако читати слева и здесна. У песмама је сачувана идентична форма стиха, тј. за разлику од израза типа „Ана воли милована“ (где се при обрнутом читању мора тражити граница речи: Анаволим илов ана) сваки стих овде представљених песама потпуно је симетричан са које год стране да се чита.
 
АКО УЂЕМ У МЕЂУ ОКА
Песма је објављена у зборницима „Вршалко перо“, У.Љ.К.Л.УД. Леонардо, Вршац 2010. и „Поети на дар“,Удружење писаца „Поета“, Београд, 2011., а приказивана на страници „Нове поетике“ 2011. и у оквиру манифестације „100 Thousand Poets for Change“ у Новом Саду током октобра 2011.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

ПОТОП

Песма Потоп““ (Београд, 2005.) објављена је у „Књижевним Новинама“ у мају 2007. године и на страници „Нове поетике“ у мају 2007. године.

Потоп

 АРОМА АМОРА
(Београд, 2010.)

Арома Амора

АПОКОПА СА СИНКОПОМ И АФЕРЕЗОМ

Приказ апокопе, синкопе и аферезе (испадање гласова тј. слогова на почетку, у средини и на крају речи) помоћу варијација палиндромног ромба. (Београд, јануар 2011.)

Апокопа

 Далибор Дрекић

You may also like...

Оставите одговор